virtuální
realita

Díky virtuální realitě mohou žáci prozkoumat nejenom zázemí ŠKODA AUTO, ale rovněž vyzkoušet simulaci různých situací a výukových modulů.

Technologie virtuální reality umožňuje vytvoření iluze skutečného nebo fiktivního světa. Díky dostupnosti VR se mohou uživatelé v tomto prostředí sami ocitnout a využívat této technologie jak k zábavě, tak praxi. Partner projektu ABB vám přináší zajímavou ukázku robotiky v tomto virtuálním světě.

3D tisk

3D tisk znamená revoluci v mnoha odvětvích: Architekti mohou tisknout své modely, lékaři kopie orgánů pro studium a přípravu - a v průmyslu se taková tiskárna uplatní při prototypování nebo malosériové výrobě. Školy nabídnou v učebně 3D tisku žákům nástroj s téměř neomezenými možnostmi. Ve firmách znamená adopce 3D tiskáren zvýšení efektivity, snížení nákladů a posun kupředu. Otázkou už není, zda budeme tisknout, ale co a kdy!

robotika

Často namáhavou a autonomní práci čím dál více místo lidí obstarávají automatizovaní roboti. Žáci zjistí více o jejich zapojení do běžných procesů, ale také si na speciálních robotech Sphero Bolts vyzkouší své motorické a programovací schopnosti.

umělá inteligence

Jakožto jeden z pilířů Strategie 2025 hraje umělá inteligence (AI) pro společnost ŠKODA AUTO klíčovou roli při další digitalizaci. Pro zavádění této odbornosti do prostředí společnosti vznikl tým, který centralizuje dovednosti pro tuto činnost. Tým umělé inteligence (AICC – AI Competence Centre) je organizován v celopodnikovém technologickém oddělení IT (FIT) jako jedna z jeho expertních oblastí. AICC soustřeďuje experty, kteří realizují předváděná řešení jako jsou např. rozpoznání obrazu, zvuku, jazyka, optimalizace atp. Žáci mohou porovnat své schopnosti s algoritmem počítače. Na konkrétních příkladech si vyzkouší, jak umělá inteligence pomáhá při každodenních činnostech (nejen) ve ŠKODA AUTO.

termovize

Termovize je neocenitelným pomocníkem při výrobě. Kontroluje výrobní procesy a dokáže zjistit například nedostatky v izolaci jednotlivých produktů. Na Západočeské univerzitě ji využívají i jako inovativní výukovou pomůcku. Speciálně vyvinuté termokamery projektu LabIR Edu pomáhají žákům a studentům zábavnou a interaktivní formou pochopit, jak funguje teplo. Prozkoumejte s termokamerou propustnost materiálů nebo přenos tepla a objevujte neviditelné dimenze světa kolem nás!