Technologie EDU.Lab

Plánování / kreativita

Umělá inteligence (AI - Artificial Intelligence) se dnes již běžně používá při plánování výroby vozu, jeho výrobě, ale je aplikována i ve voze samotném. Novinka na poli AI ChatGPT nám je schopná napsat textové popisy, ale můžeme si s ní i chatovat a nechat si od ní poradit se svým problémem nebo nám naprogramuje jednoduchý kód.

Když nám dochází kreativní nápady, můžeme si nechat pomoci od Dall-E. Tato AI nám je schopná na základě napsaného textu generovat různé obrázky včetně návrhů interiéru kanceláří dle našich požadavků.

V dnešní době nám ale nestačí pouze slovní popis a 2D obrázek. Čím dál častěji je vyžadovaný i digitální 3D model daného objektu. Ten si je možné zobrazit na běžném monitoru, ale díky novému konceptu je možné přenést 3D model na nový typ obrazovky a prohlédnout si jej skutečně ve 3D.

Týmová spolupráce

Každý musí mít možnost komunikovat s každým a zároveň vědět, co se děje na jiných odděleních. Jak bude tento způsob komunikace probíhat v budoucnosti a jak bude vypadat školení zaměstnanců?

V budoucnosti se budou pravděpodobně téměř všichni zaměstnanci školit ve virtuální realitě. Již dnes se tato technologie používá, protože u ní není riziko poškození reálných součástí a často je i rychlejší a názornější. U nás si ji budete moci vyzkoušet na aplikaci, která vás bude učit například lakovat vozidlo.

Reálně je možné ve virtuální realitě provádět kromě školení i prohlídky výrobních hal včetně jejich veškerého vybavení. Například na Fakultě strojní ČVUT v Praze mohou studenti během studia navrhnout výrobní halu a pokud jsou úspěšní, převést ji do virtuální reality. Ve výsledku to má dopad i na samotné pracovníky, protože si při návrhu pracoviště mohou technici zkusit, jak komfortní prostředí pro pracovníky připravili ještě před realizací samotného projektu.

Průmysl 4.0

Bezpečnost zaměstnanců je pro firmy klíčová. V dnešní době vídáme „hloupá“ robotická pracoviště zavřená v kleci. Proč? Protože robotická ramena nejsou schopna vnímat své okolí a v případě vstupu operátora do jejich pracovního prostoru by mu mohly ublížit. Díky pokroku se ale čím dál častěji ve firmách objevují tzv. kolaborativní roboty, které v kleci již být zavřené nemusí. Jsou schopné vnímat své okolí a v případě kolize s člověkem se zastaví a neohrozí ho. U nás se studenti dozví, kde se tyto roboty v praxi používají.

Mnoho úkolů při výrobě může být obtížně zapamatovatelných a bylo by snadné při jejich plnění udělat nějakou chybu. Proto například zaměstnanci Centrálního technického servisu ve Škoda Auto tvoří návodky v rozšířené realitě a pomocí brýlí HoloLens zobrazují pracovníkům doplňující informace, jako je pořadí úkolů, umístění potřebného nářadí atd. U nás si studenti vyzkouší, jak jednoduché a intuitivní to je.

Všechny tyto systémy jsou velice užitečné, ale jejich přínos pro firmu může ještě znásobit vytvoření „Moderní haly“, tzv. digitálního dvojčete. V rámci průmyslu 4.0 s využitím 5G sítí se pojí vše do fungujícího celku, ve kterém můžeme sledovat vytížení jednotlivých strojů, opotřebení nástrojů, energetickou soběstačnost, ale i zapomenuté otevřené dveře.

Prototyp

V rámci výrobního procesu si občas musíme pomoci 3D tiskem a následnou zkouškou vytištěného prototypu. 3D tisk je technologie, která se ve firmách používá čím dál častěji. Ve Škoda Auto můžeme narazit na tiskovou farmu 3D tiskáren od PRUSA RESEARCH, které tvoří plastové přípravky, prototypy atd. Fakulta strojní ČVUT má dokonce vlastní metalické 3D tiskárny a její odborníci ve spolupráci se Škoda Auto vytvářeli již mnoho kovových výtisků. Ideálním příkladem je konformní chlazení, které nebylo možné takto kvalitně jinou technologií vytvořit.

Díky 3D tisku je také možné znovu vytvořit již existující součásti s podstatně nižšími náklady. Jak ale vytvořit potřebný 3D model? Jednou z možností je součást naměřit a pracně vymodelovat. Dnes je ale možné součást oscanovat 3D scannerem, který vám ulehčí spoustu práce.

Kyberbezpečnost

Kyberbezpečnost se v dnešním propojeném světě stává stále důležitější. U nás si budete moci načíst QR kód, pomocí kterého zjistíte, co všechno dokážeme o vás a vašem zařízení zjistit. Dále si budou studenti moci vyzkoušet, jak umělá inteligence dokáže sbírat a vyhodnocovat data o nich i bez jejich souhlasu. Například při zpracování kamerového záznamu je možné odhadnout váš věk, pohlaví, výšku, váhu nebo například kolik % času jste dávali při přednášce ve škole pozor. V edukačním kamionu je pro vás připravena malá ukázka těchto schopností.

Enyaq iV

O elektromobilitě se mluví stále častěji a vše naznačuje tomu, že se s elektromobily v budoucnu budeme na silnicích setkávat stále častěji. U elektromobilu Enyaq iV se studenti dozví více informací o této přicházející změně. Povíme jim například o výzvách, kterým musí elektromobilita čelit, jako je hmotnost, životnost anebo také bezpečnost baterie. Důležité je si uvědomit, že ne všechny výzvy se nachází přímo v elektromobilu, ale i mimo něj. Jednou z takových velmi důležitých výzev je například vybudování potřebné infrastruktury.

Kromě obecných informací platných pro všechny elektromobily se studenti dozví také konkrétní zajímavosti týkající se vozu Enyaq iV. Víte kolik má elektromotorů a kde se nachází? Zajímalo by vás, čím je světově výjimečná montážní linka, na které se vyrábí?

Trenažér

Ve venkovní expozici si studenti budou moci sednou na kolo a vyzkoušet si, kolik energie dokáží ze sebe vydat. Díky tomu si budou moci představit, jak obrovské proudy a výkony jsou potřeba k přenosu energie.

Přemýšleli jste třeba nad tím, proč jsou na rychlodobíjecích stanicích tak tlusté kabely, nebo proč je nabíjení střídavým proudem pomalejší, než nabíjení stejnosměrným proudem?