ABB je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 105 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa.

ABB Robotika a automatizace je průkopníkem v oblasti robotiky, automatizace strojů a digitálních služeb. Nabízí inovativní řešení řadě různých průmyslových odvětví, od automobilového průmyslu přes elektroniku až po logistiku. Jako jeden z největších světových dodavatelů robotiky a automatizace strojů jsme již dodali více než 500 000 robotických řešení. Pomáháme našim zákazníkům všech různých velikostí zvyšovat produktivitu, flexibilitu a jednoduchost a zlepšovat kvalitu výroby. Podporujeme přechod našich zákazníků ke kolaborativním a k internetu připojeným továrnám budoucnosti. ABB Robotika a automatizace zaměstnává přes 10 000 zaměstnanců ve více než 100 lokalitách a 53 zemích.

dozvědět více

Prusa Research je ryze česká firma založená Josefem Průšou sídlící v Praze. Od založení udává tempo i trendy v oblasti 3D tisku - pracuje zde přes 600 lidí a měsíčně rozešleme do celého světa více než 9 000 tiskáren. Stali jsme se nejrychleji rostoucí technologickou firmou ve střední Evropě podle Deloitte, přičemž průměrný růst měříme v tisícovkách procent. I přes to ale máte při příchodu do Prusa Research pocit, jako byste vstoupili do garáže nějakého vášnivého kutila. A ta garáž zabírá celý areál v Holešovicích. A při pohledu na vývoj a možnosti 3D tisku... Jsme stále na začátku!

dozvědět více

ŠKODA AUTO a.s. je největší výrobce automobilů v Česku. Sídlo společnosti je v Mladé Boleslavi, kde se nachází i největší výrobní závod. V rámci Česka má Škoda Auto dva další výrobní závody, a to v Kvasinách a ve Vrchlabí. Od roku 1991 je součástí německého koncernu Volkswagen Group.

dozvědět více

ŠKODA Academy, založená v dubnu roku 2013, je zodpovědná za personální rozvoj zaměstnanců ŠKODA AUTO a. s., za rozvoj jejich odborných i nadodborných kompetencí. Součástí ŠKODA Academy je také Střední odborné učiliště strojírenské, jehož progresivní a moderní formy výuky zabezpečují dlouhodobou zaměstnavatelnost a konkurenceschopnost žáků na trhu práce.

dozvědět více

Scania je předním světovým poskytovatelem řešení v oblasti dopravy. Společně s našimi partnery a zákazníky se ubíráme směrem k udržitelnému systému dopravy. V roce 2020 jsme našim zákazníkům dodali 66 900 nákladních vozidel, 5 200 autobusů a také 11 000 průmyslových a lodních pohonných systémů. Společnost Scania, která byla založena v roce 1891, aktuálně působí ve více než 100 zemích a zaměstnává přibližně 50 000 lidí. Výzkum a vývoj probíhá zejména ve Švédsku. Výrobní závody se pak nachází v Evropě a Latinské Americe s regionálními produktovými centry v Africe, Asii a Eurasii. Scania je součástí skupiny TRATON koncernu Volkswagen.

dozvědět více

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) je od roku 2000 součástí Západočeské univerzity v Plzni. NTC se dlouhodobě věnuje výzkumu a řešením pro zelené technologie a pokročilé materiály v oblastech ekologických zdrojů energie, chytrých dopravních prostředků a kvality lidského života a zdraví.

dozvědět více

Oddělení Umělé Inteligence ve Škoda Auto a.s. (FIT- AICC)
Jakožto jeden z pilířů Strategie 2025 hraje umělá inteligence (AI) pro společnost ŠKODA AUTO klíčovou roli při další digitalizaci. Pro zavádění této odbornosti do prostředí společnosti vznikl tým, který centralizuje dovednosti pro tuto činnost. Tým umělé inteligence (AICC – AI Competence Centre) je organizován v celopodnikovém technologickém oddělení IT (FIT) jako jedna z jeho expertních oblastí. AICC soustřeďuje experty, kteří za použití Machine Learning / Deep Learning technik realizují předváděná řešení jako jsou např. rozpoznání obrazu, zvuku, jazyka, optimalizace atp. Mezi klíčové zodpovědnosti AICC týmu patří:

  • Poskytuje všem oblastem ŠKODA AUTO podporu při projektech a realizuje interní vývoj AI řešení.
  • Provádí standardizaci AI platforem a nástrojů používaných ve ŠKODA AUTO.
  • Součinnost a spolupráce ostatními AI týmy skupiny VWgroup.
  • Zajištění kompletní realizace AI řešení.
  • Poradenství, školení a konzultace.