Podporovatelé EDU.Lab

Technologická gramotnost je projekt, který si klade za cíl edukovat mladistvé v oboru moderních technologií. Hledáme dokonalé spojení mezi akademickou půdou a praxí. Projekt umožňuje nahlédnou pod pokličku moderních technologií' používaných na fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a v ŠKODA Auto a.s., jejich použití v praxi a zároveň odhaluje studentům jejich možnou budoucnost.

Studentům blíže představujeme aktuální novinky z oblastí elektromobility, umělé inteligence, kyberbezpečnosti, 5G a IOT. V rámci našeho vzdělávacího portálu se mohou i blíže dozvědět i o dobývání vesmíru, kryptoměnách, blockchainu, 3D tisku, robotice a dronech, logistice a vývoji HW A SW.

Dozvědět více

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 největším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím výrobcem automobilů v České republice, společností ŠKODA AUTO a.s. Již 20 let je ŠKODA AUTO Vysoká škola lídrem ve vzdělávání budoucnosti, přispívá k modernizaci českého vysokého školství a připravuje studenty na budoucnost 4.0.
Vysoká škola poskytuje svým studentům řadu finančních výhod a dalších benefitů. Studovat soukromou vysokou školu zcela zdarma? Na ŠAVŠ je to možné.

Dozvědět více

Fakulta strojní (FS) Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie se zabývá celou řadou akademických i průmyslových projektů. Skupina technologického projektování se v rámci činností ústavu zaměřuje na průmyslové inženýrství. Jednou z činností je optimalizace a automatizace montážních procesů. Naším cílem je stát se špičkovým pedagogickým a vědeckým pracovištěm uznávaným doma i v zahraničí. Aktivně se podílíme na harmonizaci evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru tak, abychom byli s Evropským systémem kompatibilní, pro své posluchače atraktivní a abychom odpovídali potřebám společnosti.

Dozvědět více

Západočeská univerzita v Plzni (zkracováno ZČU) je univerzitní česká vysoká škola sídlem v Plzni, která byla založena roku 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni.
Západočeská univerzita patří mezi nejúspěšnější školy v České republice. Vše může doložit statistikami i udělenými mezinárodními prestižními oceněními. Mají však viditelnější měřítko. Úspěchy studentů v nejrůznějších oblastech techniky, humanitních a zdravotnických oborů i umění jsou obdivuhodné. ZČU má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. V roce 2012 získala certifikát ECTS Label, který potvrzuje, že studijní prostředí na ZČU odpovídá evropským standardům.

Dozvědět více

ABB je přední globální technologická společnost, která podněcuje transformaci společnosti a průmyslu k dosažení produktivnější a trvale udržitelnější budoucnosti. Propojením software s portfoliem elektrotechniky, robotiky, automatizace a pohonů ABB posouvá hranice technologií na vyšší úroveň výkonnosti. Úspěch společnosti ABB, která je špičkou v oboru více než 130 let, tvoří 105 000 talentovaných zaměstnanců ve více než 100 zemích světa.

ABB Robotika a automatizace je průkopníkem v oblasti robotiky, automatizace strojů a digitálních služeb. Nabízí inovativní řešení řadě různých průmyslových odvětví, od automobilového průmyslu přes elektroniku až po logistiku. Jako jeden z největších světových dodavatelů robotiky a automatizace strojů jsme již dodali více než 500 000 robotických řešení. Pomáháme našim zákazníkům všech různých velikostí zvyšovat produktivitu, flexibilitu a jednoduchost a zlepšovat kvalitu výroby. Podporujeme přechod našich zákazníků ke kolaborativním a k internetu připojeným továrnám budoucnosti. ABB Robotika a automatizace zaměstnává přes 10 000 zaměstnanců ve více než 100 lokalitách a 53 zemích.

Dozvědět více

Prusa Research je ryze česká firma založená Josefem Průšou sídlící v Praze. Od založení udává tempo i trendy v oblasti 3D tisku - pracuje zde přes 600 lidí a měsíčně rozešleme do celého světa více než 9 000 tiskáren. Stali jsme se nejrychleji rostoucí technologickou firmou ve střední Evropě podle Deloitte, přičemž průměrný růst měříme v tisícovkách procent. I přes to ale máte při příchodu do Prusa Research pocit, jako byste vstoupili do garáže nějakého vášnivého kutila. A ta garáž zabírá celý areál v Holešovicích. A při pohledu na vývoj a možnosti 3D tisku... Jsme stále na začátku!

Dozvědět více

T-Mobile Czech Republic, a.s. je česká telekomunikační společnost provozující stejnojmennou mobilní síť, která začala roku 1996 působit nejprve pod jménem Paegas.
V současné době se jedná o největšího operátora v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,3 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi. T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Dozvědět více